เรียนผู้ดูแลระบบ No copy ของทุกโรงเรียน ด้วย สพฐ.ได้ปรับปรุง version ของระบบที่โรงเรียจะใช้ในการออกแบบฟอร์มโดยปรับรูปแบบของฟอร์มที่เพี้ยนและแก้ไขข้อบกพร่องในการทำงานของระบบให้รองรับการใช้งานของโรงเรียนได้ดีขึ้น จึงขอให้ทุกโรงเรียนติดตั้งโปรแกรมใหม่ตามที่แจ้งนี้นะคะ ขออภัยในความไม่สะดวกของทุกท่านค่ะ


https://drive.google.com/open?id=1tndJLewQBqyQ8GM2MoHpFw-84N14inke