สพม.42 (สำหรับสถานศึกษา)
รายงานจุดเน้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียน ที่ 2 / 2556 ด่วน
( จะปิดระบบวันที่31มีนาคม 2
5
57 )

โรงเรียนดูUSER MAME และ PASSWORD
ได้ทางเอกสารอีออฟที่ สพม.42ได้แจ้งโรงเรียนแล้ว