ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
วันที่ 31 ตุลาคม 2562
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562
ณโรงเรียนนครสวรรค์ การนี้ มีคณะข้าราชการ ผู้บริหาร โรงเรียนสังกัด สพม.42 ร่วมเป็นเกียรติในงาน