ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ให้การต้อนรับ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสเดินทางมา
รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

การนี้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

ติดตามกิจกรรม สพม.42 ทางเพจ