ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
วันที่ 24 มีนาคม 2563
... นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
.. นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42
พร้อมด้วย
คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพม.42
ได้ร่วมกันในนามของ"จิตอาสา" ทำกิจกรรมทำความสะอาด และ พ่นยาฆ่าเชื้อโรค ภายใน
อาคารสำนักงานและรอบๆ บริเวณ ของ สพม.42 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โรค COVID-19

ติดตามกิจกรรม สพม.42 ทางเพจ


slide Show