ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ สพม.42 ร่วม
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
ี"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตแห่งพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 จังหวัดนครสวรรค์