ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
วันที่ 24 มีนาคม 2563
นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42
พร้อมด้วย นางนัยนา จันทา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.42 ได้เข้าร่วมประชุม
ร่วมกับคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ การพัฒนาการศึกษา ของ จังหวัดอุทัยธานี
ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี


ติดตามกิจกรรม สพม.42 ทางเพจ