ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

วันที่ 23 ตุลาคม 2562
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ สพม.42 ร่วมพิธี / กิจกรรม ในพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์