ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ร่วมพิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณกรมอาเซียน
.. โดยมี ม.ล.สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ พร้อมท่านอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน
นายพสุศิษฏ์ วงศ์วุรวัฒน์ เลขานุการกรมอาเซียน เป็นผู้มอบ .. การนี้มี นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี
และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานพิธีมอบห้องสมุดอาเซียน

1.... ( คลิกอ่านข่าวเพิ่มเติม... )


2 ติดตามกิจกรรม สพม.42 ทางเพจ