ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
วันที่ 16 มกราคม 2563 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศมััชฌิม นครสวรรค์
.
......................................................( คลิก ดาวน์โหลดรูป งานวันครู )

ติดตามกิจกรรม สพม.42 ทางเพจ