วันที่ 18-19 ธันวาคม 2556
นายสัญชัย พวงมาลี และนายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42
ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63
ณ สนามกีฬาสถาบันพละศึกษาเพชรบูรณ์ , ตรวจเยี่ยมชมเต้นท์การจัดนิทรรศการ และชมการแข่งขันของนักเรียนตามจุดแข่งขัน ณ โรงเรียนต่างๆใน จ.เพชรบูรณ์

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2556
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42
ได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2556 กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 จ.นครสวรรค์
.......................( คลิ๊ก ที่นี่เพื่อดูรูปทั้งหมด หรือ เลือกโหลดรูปในการประชุมนี้ )

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2556
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42
ได้เข้าร่วมประชุม การนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม
สพม.42 โดยมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธาน นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ. .และนายกมล รอดคล้าย
รองเลขา กพฐ. ผ่านระบบ วีดีัโอคอนเฟอเร้นท์จากกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อมต่อ
ทางอินเตอร์เนต กับห้องประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2556
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42
ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ในเวลา 09.29 น.ณ หอประชุมพุทธอุทยาน จ.
นครสวรรค์ และ ร่วมจุดเทียนถวายพระพร เวลา19.29 น. ณ สนามหน้า ศาลากลาง
จังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 07.09 น.
บริเวณหน้าเทศบาลนคร นครสวรรค์ (ทั้งหมดรวม 3 กิจกรรม )

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2556
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42
ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเสวนา การนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การ
ปฏิบัติ"การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา" ประจำปี 2556 ที่โรงแรมอัมรินทร์
ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
ธิการ ได้ใช้ระบบประชุมผ่านวีดีัโอคอนเฟอเร้นท์จากกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมกับ
สถานที่ประชุมดังกล่าว การนี้มีคณะผู้บริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดในเขตภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
นายวินัย โพธิ์ศรี และนายสุทธิ กล่ำรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
มัธยมศึกษาเขต 42และคณะ ร่วมงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2556 เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.6) บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดนครสวรรค์ ในโอกาสนี้นายชัยโรจน์ มีแดง ผอ.ลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์
ได้มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในครั้งนี้ด้วย

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42
ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 นี้
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดี ซึ่งเทปดังกล่าวจะทำการออกอากาศ เผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์
ช่อง 11 ต่อไป

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพม.42 ,ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะเจ้าหน้าที่ของ สพม.42
และ
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายสุทธิ กล่ำรักษ์ ที่ได้เดินทาง
มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 การนี้มีคณะผู้บริหารและจเ้าหน้าที่จาก
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมเดินทางมาส่ง

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางไป เป็นประธาน ในพิธีเปิดค่าย
เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด โดยกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลาดทิพรส ณ หอประชุมโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม
จ.นครสวรรค์
นี้มีผู้บริหารโรงเรียน,ครู และนักเรียนจากโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2556
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วย นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการ สพม.42 และเจ้าหน้าที่ของ สพม.42
ได้เดินทางไป เป็นประธาน ในพิธีเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
นี้มีผู้บริหารโรงเรียน,
ครู และ นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสพม 42 เข้าร่วมกิจกรรม

 
ต้องการชมภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ)
..ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554 /
เมษายน 2554 /
พฤษภาคม 2554 / มิถุนายน 2554 / กรกฎาคม 2554 /
สิงหาคม2554 /.
กันยายน2554 / ตุลาคม2554 / พฤศจิกายน2554 /
ธันวาคม2554 - กุมภาพันธ์2555 / มีนาคม2555 - กรกฎาคม2555
สิงหาคม2555 - กันยายน 2555 / ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2556 /
มกราคม- เมษายน 2556
/ พฤษภาคม 2556 / มิถุนายน-ตุลาคม 2556 /
พฤศจิกายน2556-ธันวาคม2557 /