วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง.ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ได้รับการแต่งตั้งจาก เลขา สพฐ.
ให้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
...( click )
วันที่ 9 กันยายน 2562 ผอ.บุญชอบ โตคำ ผอ.สพม.42
เป็นประธานเปิดพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษจีน
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศชิงถ้วย สพฐประจำปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุมเพชรงอก โรงแรม เบเวอร์ลี่ฮิลล์ จ.นครสวรรค์
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผอ.บุญชอบ โตคำ ผอ.สพม.42
เป็นประธานเปิดงาน การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการครูบรรจุใหม่
ประจำปี 2562 รุ่น 2 ซึ่งจัดโดยกลุ่มพัฒนาครู ของ สพม. 42
วันที่ 22 สิงหาคมคม 2562 .. รองฯ ยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์
รองผอ.สพม. 42 เป็นประธานเปิดประชุมการสื่อสารสร้างความ
เข้าใจ ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ สพม.42
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ผอ.บุญชอบ โตคำ ผอ.สพม.42 เป็นประธานเปิดการประชุม การสื่อสารสร้างความเข้าใจระบบการ
ประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ .....
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 .. ผอ.บุญชอบ โตคำ ผอ.สพม42
รองฯยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผอ.สพม 42 และ คณะ
ข้าราชการ สพม. 42 ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งฯ
ร่วมลงนามถวายพระพรฯและถวายพานพุ่มในโอกาสเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 7-9 สิงหาคม2562 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม.42 เข้าร่วม
การแข่งขัน โต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562
(The National OBEC English Debate Competition 2019)
ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร ....click
วันที่ 28กรกฎาคม 2562 ..ผอ.บุญชอบ โตคำ ผอ.สพม42
รองฯยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผอ.สพม 42 และ คณะ
ข้าราชการ สพม. 42 ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งฯ
ร่วมลงนามถวายพระพรฯและถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว...click
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ........ผอ.บุญชอบ โตคำ ผอ.สพม.42
รองฯยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผอ.สพม 42 และ คณะ ข้าราชการ
สพม. 42 .... บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา ณ สวท.พิษณุโลก.....click
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ มอบให้ สพม.42 ....click
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ..... ผอ.บุญชอบ โตคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะ บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา ณ สวท.พิษณุโลก.....click
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ผอ.บุญชอบ โตคำ ผอ.สพม42
รองฯยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผอ.สพม 42 และ
คณะ ข้าราชการ สพม. 42 ร่วมลงนามถวายพระพรฯ
และถวายพานพุ่ม สักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 ..
.. click
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 รองฯ ยงยุทธ์ รองผอ.สพม. 42 และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.42 ได้ร่วมกันกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ... .click
15 มีนาคม 2562 ผอ.บุญชอบ โตคำ ผอ.สพม42 / รองฯยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผอ.สพม 42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สพม. 42 ศึกษาดูงาน องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ สพป.เลย เขต2 ..click
14 มีนาคม 2562 ผอ.บุญชอบ โตคำ ผอ.สพม.42เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ"องค์กรคุณธรรม"
สพม.42 และบรรยายพิเศษเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร
หัวข้อ"หนึ่งทีม หัวใจเดียวกัน". . . . .click
 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.)
เป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
การนี้นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้มอบนายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัด สพม.42 เป็นตัวแทน
ในการรับมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ
(องค์กรคุณธรรม) ณ ลานหน้าอาคาร สพฐ 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้ เดินทาง
ไปบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบันทึกรายการ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก..
........................... ( คลิก เปิดชมคลิปวิีดีโอ ถวายพระพรชัยมงคล )...........

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้ร่วมกันกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต
พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งประกาศเจตจำนง
สุจริตในการบริหารงาน และบรรยายพิเศษเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ
" สพม.42 ยุคใหม่ หัวใจสุจริต งานสัมฤทธิ์ ชีวิตสำราญ " ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที
สพม.42

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้ร่วมทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ,ร่วมลงนามถวายพระพรฯ และถวายพานพุ่มสักการะ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รับการประเมิน ผู้อำนวยการเขตฯเชี่ยวชาญโดยคณะกรรมการประเมินจาก สพฐ.ได้แก่
ดร.ชัยยศ อิ่่มสุวรรณ์ อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา , รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42
โดยมีคณะผู้บริหาร,ศึกษานิเทศก์,เจ้าหน้าที่,ครู และนักเรียนของ สพม.42 ให้การต้อนรับ

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เข้าร่วมประชุมครูสัญจรปี2562
กับคณะผู้บริหารและครู สหวิทยาเขตทุ่งหินเทินในช่วงเช้า ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
และ ช่วงบ่าย สหวิทยาเขตวิมานลอย ณ โรงเรียนนครสวรรค์ เพื่อรับฟัง
นโยบาย เตรียมการ เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เข้าร่วมประชุมครูสัญจรปี2562
กับคณะผู้บริหารและครู สหวิทยาเขตตากฟ้าตาคลี ในช่วงเช้า ณ โรงเรียนตาคลี
ประชาสรรค์ และ ช่วงบ่าย สหวิทยาเขตสะแกกรัง ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เพื่อรับฟัง
นโยบาย เตรียมการ เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เข้าร่วมประชุมครูสัญจรปี2562
กับคณะผู้บริหารและครู สหวิทยาเขตอัจฉราลัย ในช่วงเช้า ณ โรงเรียนหนองบัว
และ ช่วงบ่าย สหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินทร์ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เพื่อรับฟังนโยบายเตรียมการ เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เข้าร่วมประชุมครูสัญจรปี2562
กับคณะผู้บริหารและครู สหวิทยาเขตอู่ไทย ในช่วงเช้า ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัยอุทัยธานี และ ช่วงบ่าย สหวิทยาเขตพนารักษ์ ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
เพื่อรับฟังนโยบายเตรียมการ เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เข้ารับการอบรม เรื่อง"สถาบัน
พระมหากษัตริย์ กับ ประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตร
หลักประจำ" รุ่นที่ 2 / 61 เป็นเบ้า เป็น แม่่พิมพ์ ณหอประชุม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

 

วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้ร่วมกิจกรรมงาน
พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก-วันที่ 4พฤษภาคม 2562ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และรับชมรายการ ถ่ายทอดสดพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ วัดนครสวรรค์ / วันที่ 5
พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนา
ฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ รับชมรายการ ถ่ายทอดสดฯ ณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดนครสวรรค์ / วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 พิธีเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่ง
สุทไธสวรรค์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้า รับชมรายการ ถ่ายทอดสด ณ สนามหน้า
ศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 25 เมษายน 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และ
บุคลากรสาธารณสุข โดยใช้โปรแกรมเสริมพลังผู้ปกครอง และ ครู เพื่อการปรับ
พฤติกรรมวัยรุ่นของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน. ( School and Family
Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-Mod ) ปีงบประมาณ
2562 เมื่อ วันที่ 25 – 26 เมษายน 2562ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวทีโดยความร่วมมือ
ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
นครสวรรค์ ร่วมกันจัดโครงการประชุม

 

วันที่ 25 เมษายน 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 ได้นำพวงมาลาร่วมพิธี ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ณ ศาลา ประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในวันคล้ายวัน
เสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

วันที่ 2 เมษายน 2562
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานผ้าไตร ในพิธี
ทอดผ้าป่า " กองทุนรัตนภัตต์ " วัดตากฟ้าพระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
- นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธา่นฝ่ายคาราวาส ถวายผ้าป่าพร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่์สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้ร่วมพิธีทำบุญถวายปัจจัยทอดผ้าป่า

 

วันที่ 29 มีนาคม 2562
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษา ในสถานศึกษา สำหรับครู ณ ห้องประชุม ราชสิทธิเวที สพม.42
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2562 ภายใต้โครงการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนครสวรรค์ ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครู จาก สพม.42, สพป.นว. เขต1, เขต 2 และ เขต 3 การนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย สสส.

 

วันที่ 15 มีนาคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้ เดินทาง เยี่ยมชม
และศึกษาดูงาน องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา เลย เขต 2 ซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่มีศักยภาพสูง มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่บุคลากร สพม.42 จะได้นำมาเป็น
แนวทาง ในการปรับปรุง และ พัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของ สพม.42 ต่อไป

 

วันที่ 14 มีนาคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ"องค์กรคุณธรรม"ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และบรรยายพิเศษเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร หัวข้อ "หนึ่งทีม หัวใจเดียวกัน" , นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวย
การ สพม.42 บรรยายพิเศษเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านจิตอาสา "จิตอาสา พาใจเป็นสุข"
พร้อมท้้งวิทยากรพิเศษ ได้แก่ ท่านพระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาส
วัดตากฟ้าพระอารามหลวง บรรยายธรรม เพื่อ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ มี
นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์ บรรยายและนำปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที การนี้มีผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์จ้าหน้าที่ของสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เข้าร่วมประชุมอบรม

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ได้ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน ณ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา โดยมีคณะ
ผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม และ การนี้ ได้มีการร่วมแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสามัคคี (ฟุตบอลและเปตอง) ณ โรงเรียนลานสักวิทยา

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย คณเจ้าหน้าที่์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ วัดวรนาถบรรพต(วัดกบ) จ.นครสวรรค์
เนื่องในวันมาฆะบูชา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3

 

วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 และศึกษานิเทศก์ จาก สพม.42 เป็นคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ของแต่ละตำบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี

 

วันที่ 21 มกราคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ได้ร่วมกัน รณรงค์ "โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
สำนักงานปลอดขยะ ( zero waste office )ลด ละ เลิก การใช้ถุงพาสติกและโฟม

 

วันที่ 18 มกราคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุม ราชสิทธิเวที สพม.42 พร้อมด้วย นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูบรรจุใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม

**....... ( คลิกที่นี่ เพื่อ ดาวน์โหลดรูป กิจกรรมอบรม ทั้งหมด )


 

วันที่ 17 มกราคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้นำพานพุ่มดอกไม้ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลา
ประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในวัน
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

วันที่ 16 มกราคม 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้จัดพิธีวันครูประจำ ปี 2561
ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ ...................
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ,ผู้อำนวยการกลุ่ม, เจ้าหน้าที่ , ผู้บริหารสถานศึกษา , ขัาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จาก โรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพม.42 ,ผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี

** ..... ( คลิกที่นี่ เพื่อ ดาวน์โหลดรูป กิจกรรมงานวันครู ทั้งหมด )

 

วันที่ 14 มกราคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ โรงแรมโบนิดต้ ชิโนส์ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

 

วันที่ 13 มกราคม 2562
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 และ เจ้าหน้าที่จาก สพม.42 ได้เป็น คณะกรรมการอำนวยการสอบ
ในการสอบแข่งขันวิชาการของนักเรียน
รอบแรก ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สนามสอบ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

 

วันที่ 11 มกราคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ได้ร่วมกัน จัดพิธีทำบุญปีใหม่ 2562 ถวายสังฆทาน และ เลี้ยงภัตตาหาร พระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุมใหม่ สพม.42 เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

วันที่ 10 มกราคม 2562
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ได้ร่วมเป็นเกียรติ ในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปี การศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ณ โรงเรียนพนมรอกวิทยา และกล่าว
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน นำโดย ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และคณะ

 

วันที่ 4 มกราคม 2562
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออกแทนพระองค์ไปยังศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาส ให้ นายอรรถพร สิงหวิชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” เฝ้า ในการนี้ได้ประทาน
ไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 22 – 30 มกราคม 2562 โดยมีนายบุญชอบ โตคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เข้าร่วมในคณะ

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพ็ชร เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 บริเวณศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันประสูติ 5 ธันวาคม และได้ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสาร
อาหารแห้งแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณริมแม่น้ำหน้าศาลากลาง

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร่วมปลูกต้นไม้ และ รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพาสติก ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เนื่องใน " วันดินโลก "

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เข้าร่วม
พิธีถวายราชสุดดีพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานพระบรมราชา
นุเสาวรีย์รัชกาลที่ 6 หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
...... ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร .......
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐิน ให้ นายบุญชอบ โตคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ นำไปทอดถวาย
พระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาไตรมาสถ้วน ณ วัดหนองดุก(ถ้ำทิพย์มงคล) ตำบลช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ การนี้มีนายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
เข้าร่วมพิธีทอดผ้ากฐินพระราชทาน ดังกล่าว

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42 และคณะศึกษานิเทศก์่จากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เข้าร่วม พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียน
นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน เข้าร่วมพิธี

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เข้าร่วม
พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และ จตุปัจจัย พระสงฆ์
109 รูป บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ เนื่องในวันออกพรรษา

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เข้าร่วม
พิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์,พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุเสาวรีย์
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในวันปิยะมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42
ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ของ สพม.42
ภายใต้แนวคิด "เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต สุจริต โปร่งใส ใส่ใจบริการ
บนพื้นฐานความพอเพียง" นอกจากนี้ได้ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ สวดมนต์ และ
ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียง

 

ต้องการชมภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ)มกราคม2558 - มิถุนายน2558 / มิถุนายน2558-พฤศจิกายน2558 /
ธันวาคม2558-ตุลาคม2559 / ตุลาคม2559 - มิถุนายน60/
กรกฎาคม2560-มกราคม2561 /มกราคม2561 - ตุลาคม2561
พย.2561- กย.2562 /