ยเหล  

ผอ.สพม.42 ร่วมประชุมทางไกลผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนท์ 1 อำเภอ 1 ทุน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เข้าร่วมในการประชุมทางไกล ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนท์ เรื่องโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4
โดยมี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในการประชุมร่วม เชื่อมสัญญาณ
ทางไกลจากห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ถึง กระทรวงศึกษาธิการ
การนี้มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.42 และครู
ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึง สำนักงาน เขตพื้นที่มัธยมศึกษาต่างๆ ร่วมเชื่้อมสัญญาณเพื่อเข้าร่วมการประชุม

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดการอบรมงานบัญชีในสถานศึกษาด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
วันที่ 29 มกราคม 2556 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42 ณ ศุนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จ.นครสวรรค์ การนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูจากโรงเรียนต่างๆใน สังกัด สพม.42 เข้ารับการอบรม          

     
   
ยเหล  

   ผอ.สพม.42 ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา ผู้บริหารและครูโรงเรียนในฝัน
วันที่ 26มกราคม 2556นายสมภูมิ บ่ายเที่ยงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42
รองฯวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯมัธยมศึกษาเขต42 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน
ได้ให้การต้อนรับ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมนาผู้บริหารและครูโรงเรียนในฝัน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ปาร์ค จ.นครสวรรค์ ในการนี้
มีผู้บริหารโรงเรียน และครูจากโรงเรียนในฝัน ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมสัมมนา
                            

     
   
ยเหล  

   ผอ.สพม.42 ร่วมพิธีเปิด สพฐ.เกมส์ ปี 2555 ระดับประเทศ
วันที่ 21มกราคม 2556นายสมภูมิ บ่ายเที่ยงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42
รองฯวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯมัธยมศึกษาเขต42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการจาก
สพม.42 ได้ร่วมในพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน " สพฐ. เกมส์ 2555 " ชิงชนะ
เลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ จ.นครราชสีมา ซึ่งได้มีการ
จัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่
จัดให้มีขบวนพาเหรดของนักกีฬาและการแสดงต่างๆของนักเรียนอย่างสวยงาม                                  

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ร่วมพิธีถวายสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่ 17 มกราคม 2556นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42
รองฯสัญญชัย  พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯมัธยมศึกษาเขต42พร้อมด้วยคณะข้าราชการจาก
สพม.42 ได้ร่วมพิธีถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประกอบพิธี การนี้มีข้าราชการ
จากส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
                                                       

     
   
ยเหล  

สพม.42 จัดกิจกรรม วันครูประจำปี 2556
วันที่16 มกราคม 2556 นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์
โดยมี อดีตผู้บริหาร , ครูอาวุโส
, รองผู้อำนวยการเขตฯ , ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูจากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด ของ สพม. 42
เข้าร่วมพิธี อย่างพร้อมเพรียง การนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ ข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาในสังกัด ที่ดีเด่นในด้าน ต่างๆ เป็นจำนวนมาก
                                                    

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูดาราศาสตร์ขั้นต้น
วันที่ 16 มกราคม 2556 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดย
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ณ โรงแรม เดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์
การนี้ มีข้าราชการครูผู้สอนดาราศาสตร์ จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม          

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมกราคม 2556
วันที่ 4 มกราคม2556 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ประจำเดือน มกราคม2556 ณ ห้องประชุม
  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฯ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม ,ศึกษานิเทศก์ และ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.42
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง         

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เดินทางมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในเขตพื้นที่
วันที่ 2- 3 มกราคม 2556 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางไปมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี
ได้แก่ ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ อุทัยธานี ,รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
อุทัยธานี , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี รวมถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์ เป็นต้น   

     
   
ยเหล  

สพม.42 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์
วันที่28 - 29 สิงหาคม 2555 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จัดโครง
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ (E-Office) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด
ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 จ.นครสวรรค์ เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการใช้งานระบบสื่อสารทางราชการด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต
การนี้มี ครูผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุม

     
 

ดก