ผู้อำนวยการ สพม.42 และคณะ ตรวจเยี่ยมการสอบ LAS
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
และ , รองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสอบLAS ของโรงเรียนในสังกัด ได้แก่
โรงเรียนโกรกพระ,โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์และ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม รวมถึงได้ติดตามและ
ให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯโรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

     
 

 

ผู้อำนวยการ สพม.42 และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการ
วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วย , รองฯตรีพัฒน์ เงินบำรุง ,รองฯชนะ สุ่มมาตร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนม 84 พรรษา
มอบให้แก่เ็ด็กหญิงวันเพ็ญ คำบรรลือ นักเรียนชั้น ม1 ร.ร.บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อ.เก้าลี้ยว จ.นครสวรรค์
โดยมีนายณรงค์ คำธรรม ผอ.รร.บ้านแก่งชัชวลิตวิทยาและคณะครูให้การต้อนรับ
..(ภาพ ลงเวป / ธนพล )

     
 


 

ผู้อำนวยการ สพม.42 และคณะ แถลงข่าวการรับนักเรียนมัธยมศึกษาปี 2554
วันที่ 10กุมภาพันธ์ 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วยคณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ยอดนิยม ในเขตพื้นที่ฯ แถลงข่าว ต่อสื่อมวลชน
เกี่ยวกับนโยบายการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของเขตพื้นที่ ในปีการศึกษา 2554 ซึ่งการนี้มีสื่อมวลชน
จากสาขาต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
.....(ภาพลงเวป / ธนพล )

     
 


 

คณะเสือไหหลำ เข้าคารวะ อวยพร ผู้อำนวยการ สพม.42 ในวันตรุษจีน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วย รองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี และคณะเจ้าหน้าที่ สพม.42 ได้ร่วมให้การต้อนรับ คณะเสือไหหลำ
จากศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์และเจ้าแม่ทับทิม ที่ได้เดินทางมาคารวะ อวยพร ผอ.สพม.42 และคณะเจ้าหน้าที่
เนื่องในเทศกาล ตรุษจีน ของชาวปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
..............(ถ่ายภาพ ลงเวป / แดนนี่ ธนพล )

     
 


 

ผู้อำนวยการ สพม.42 และคณะ ให้การต้อนรับ ผอ.เพ็ญจรัส-ร.ร.นครสวรรค์
วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วย รองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี , รองฯตรีพัฒน์ เงินบำรุง ,รองฯชนะ สุ่มมาตร ได้ร่วมให้การต้อนรับ
ผอ.เพ็ญจรัส สิงห์ทอง ในโอกาสที่ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์
และ นายณรงค์ มูลจนะบาตร เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ มาเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์
ณ . หอประชุม โรงเรียนนครสวรรค์ ............................................
................(ถ่ายภาพ ลงเวป / ธนพล )

     
 


ชมภาพกิจกรรมย้อนหลังที่ผ่านมา ..คลิ๊กเลือกช่วงเวลา
..
ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./