ผอ. สพม. 42 ร่วมสัมนาการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษาแห่งทศวรรษที่21
วันที่ 27-29 ธ.ค.53 ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมนาเรื่ื่อง การบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษา แห่งทศวรรษที่21
ที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยมี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้เกียรติมาิเป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายชินภัทร์ ภูมิรัตน์ เลขาธิการ สพฐ. ให้เกียรติ
ร่วมบรรยายพิเศษ การนี้มีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมเขตภาคเหนือ เข้าร่วมสัมนา ...
.( ถ่ายภาพโดย สุภาพร ยศบุญเรือง สพม.34 / ข่าวลงเวบ ธนพล สพม.42)

     


ผอ. สพม. เขต 42 เปิดงานประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด.
วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษ รวมถึงมอบนโยบายของเขตพื้นที่ สร้างความเข้าใจ จุดเน้น และแนวคิดต่างๆ
ในทางการบริหารใหแก่้ ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบ ซึ่งการนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.42
ทั้งในนครสวรรค์ และจากอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ....(ถ่ายภาพ ลงเวป / ธนพล แดนนี่ )

8


ผอ. สพม. เขต 42 พาคณะเจ้าหน้าที่ร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะที่เชียงใหม่
วันที่ 20-21ธ.ค. 2553 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้พาคณะเจ้าหน้าที่ของ สพม. เขต 42 ทั้งหมด เข้าร่วมสัมนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ที่โรงแรมโลตัส
ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
การนี้ มีเจ้าหน้าที่จากสพม.ในภาคเหนือทั้งหมด เข้าร่วมสัมนาโดยพร้อมเพรียง..(ถ่ายภาพ ลงเวป / ธนพล แดนนี่ )

8


ผอ. สพม. เขต 42 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมฯภาคเหนือ ที่เชียงราย
วันที่ 15 ธันวาคม 2553 ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ประจำปี 2553 ณ โรงเรียนเทศบาล 6
จังหวัดเชียงราย โดย นายชินภัทร์ ภูมิรัตน์ เลขาธิการ สพฐ.เป็นประธานเปิดงาน การนี้มีผู้บริหารการศึกษา
ทุกระดับ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง จากเขตภาคเหนือเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ..........(ถ่ายภาพ ลงเวป / ธนพล แดนนี่ )

8


ผอ. สพม. เขต 42 ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รมต.ศธ.
วันที่ 8 ธันวาคม 2553 ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะเนื่องในโอกาส
ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการ พบปะคณะผู้บริหารการศึกษาในสังกัด และเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนร่วมถึง
มอบนโยบายต่างๆด้านการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครสวรรค์
กล่าวรายงานและต้อนรับ ในการนี้้มีคณะผู้บริหารจากเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหาร
จากโรงเรียนต่างๆในสังกัดเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมรับฟังนโยบาย  และในโอกาสนี้ ฯพณฯรมต.ศธ.ได้รับมอบ
หนังสือเรียนจากสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช เพื่อนำไปมอบให้แก่่โรงเรียนอีกด้วย
.......(ถ่ายภาพ ลงเวป / ธนพล แดนนี่ )

8


ผอ.สพม.เขต 42 ร่วมพิธีถวายสดุดี ฯถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญานตน
วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้ร่วมพิธีถวายสดุดี ลงนามถวายพระพร และ ถวายสัตย์ปฏิญานตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวโรกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี การนี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
จากส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงาน รวมถึง ชุมชนต่างๆเข้าร่วมพิธี   .( ถ่ายภาพ- ลงเวป / ธนพล..แดนนี่ )

8


ผอ.สพม.เขต 42 และคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารฯ
วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
และคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่จาก สพม 42 ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์
เพื่อถวายเป็นพระกุุศล เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ในการนี้มีข้าราชการ จากส่วนราชการต่างๆ
รวมถึง ประชาชนทั่วไปจาก ชุมชนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมในพิธี ( ถ่ายภาพ- ลงเวป / ธนพล.แดนนี่ )

8


ผอ.สพม.เขต 42 เป็นประธานในพิธีถวายสดุดี ฯ และถวายสัตย์ปฏิญานตน
วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีถวายสดุดี ลงนามถวายพระพร และ ถวายสัตย์ปฏิญานตนเป็นข้าราชการที่ดี
เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงเรียนนครสวรรค์ 
โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก สพม.42 ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนนครสวรรค ์
และนักเรียน ของโรงเรียนนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธี .........  .( ถ่ายภาพ- ลงเวป / ธนพล.แดนนี่ )

8


ผอ.สพม.เขต42 ร่วมต้อนรับคุณหญิงกษมา ในงานศิลปหัตถกรรม สพป.นว.เขต 1
วันที่ 26 พ.ย. 2553 ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้ร่วมให้การต้อนรับ ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด
งานศิลปหัตถกรรมของ สพป.นว 1 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ และร่วม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ
แก่ ครู นักเรียน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม วิชาการ ในงานนี้. ...... ( ถ่ายภาพ - ข่าวลงเวป / ธนพล แดนนี่)

8


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย แก่นักประชาสัมพันธ์
     ( ข่าวกิจกรรม ศธ.).. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเดินทาง
ไปพบปะเยี่ยมเยียนนักประชาสัมพันธ์ของ สพท. ในงานประชุมสัมนาพัฒนาศักยภาพของนักประชาสัมพันธ์
องค์กรหลักของกระทรวงศึกษา และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพฯ
ได้มอบนโยบายการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ, โรงเรียนดีประจำตำบล
การนี้ นายธนพล พงศ์พัฒนศิริ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ของ สพม 42 ได้เดินทางไปราชการ
เพื่อร่วมประชุมสัมนา และรับนโยบายดังกล่าว
(ภาพ-ข่าว จาก เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ศธ.ทั่วประเทศ.)

8