ผอ.สพม.42 เปิดป้ายศูนย์ประัสานงานเขตฯมัธยมศึกษา ศูนย์อุทัยธานี
วันที่30 สิงหาคม2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางเป็นประธาน ในพิธีเปิดป้าย ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
จังหวัดอุทัยธานี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี การนี้มี ผอ.สพป อุทัยธานีเขต 1
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จากจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และ เจ้าหน้าที่จาก สพม.42 เข้าร่วมงาน

     
 

 

ผอ.สพม.42และคณะมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณะรัฐมนตรี ศธ.
วันที่26 สิงหาคม2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน,เจ้าหน้าที่จาก สพม.42 ได้เดินทางไปที่ีกระทรวงศึกษาธิการ- ผอ.สพม.42ได้
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ อาคารราชวัลลภ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รัฐมนตรี ที่ได้ดำรงตำแหน่งใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ท่านได้แก่
1.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2. นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งในการนี้ ท่าน ผอ.สพม.42 ได้หารือและขานรับนโยบายด้านการศึกษาต่างๆ จากคณะรัฐมนตรีทั้ง3 ท่านด้วย

     
 


 

ผอ.สพม.เขต 42 มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
วันที่ 15 สิงหาคม 2554ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้มอบเงินทุนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่ประสบอัคคึภัย
ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จำนวน 2 ราย ได้แก่ เด็กชายนพรัตน์ งามพร้อม นักเรียนชั้น ม . 2 และ
นางสาวนิรดา ไชยประทาน
นักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม สพม.ขต 42..............

8    
 

 

ผอ.สพม.42 เปิดโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ครูภาษาอังกฤษ
วันที่15-17 สิงหาคม2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42 ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการ
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยได้รับเกียรติจาก
ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิด การนี้มีครู ภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนต่างๆ าร่วมโครงการ
..........................................................

     
 

 

รองผู้อำนวยการ ฯ สพม.42 ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 12 สิงหาคม 2554รองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เข้าร่วมพิธี่มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาประชาคม
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง เป็นประธานในพิธี การนี้มีข้าราชการ จากส่่วน
ราชการต่างๆ หน่วยงานเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ..........................................................

     
 


 

ผอ.สพม.เขต 42 และคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารฯ
วันที่ 12สิงหาคม 2554ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่จาก สพม 42 ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์
เพื่อถวายเป็นพระกุุศล เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ในการนี้มีข้าราชการ จากส่วนราชการต่างๆ
รวมถึง ประชาชนทั่วไปจาก ชุมชนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมในพิธี
...........................................................

8    
 

 

สพม.42 ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬา"สพฐ. เกมส์" รอบคัดเลือกระดับจังหวัด
วันที่ 9 สิงหาคม 2554สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 , 2 และ 3 เปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2554 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด
ณ ยิมเนเซี่ยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) ซึ่งในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นาย ไพบูลย์ ปัญจะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนายชนะุ สุ่มมาตย์ รองผู้ิอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 42 กล่าวรายงาน และ มี ผู้บริหารสถานศึกษา ,ครู, นักเรียน, นักกีฬา
จากโรงเรียนต่างๆ .เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานเขตพื้นทืี่การศึกษาฯดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรม

     
 

 

คณะ สพม.42 - ครูวิทยาศาสตร์ เดินทางดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงาน
วันที่ 3-4สิงหาคม2554 รองฯ กัญญรัตน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของ สพม.42 ,ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิทยาศาสตร์ เดินทางศึกษาดูงานวิชาการ
เชิงประจักษ์ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานหลาย ณ โรงไฟ้าฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ,
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กทม.,สถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติ อ.องครักษ์นครนายก
และ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา .....................................................................................

     
 

 

สพม.42 จัดประชุม "จุดประกายขยายความคิดผลิตสื่อนวัตกรรม"
วันที่ 2 สิงหาคม 2554 รองฯ กัญญรัตน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในงานการประชุมอบรมเรื่องจุดประกายความคิด ผลิตสื่อนวัตกรรม
ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูสู่เส้นทางมืออาชีพ ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์
โดยมี รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรผู้บรรยายในการนี้มีผู้บริหาร
สถานศึกษา และ ครู จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพม. 42 เข้าร่วมประชุม...............................................

     
 

 

สพม.42 จัดประชุม อบรมครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2554สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42 ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม
อบรมครูสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยได้รับเกียรติจาก
รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
การนี้มีครู สังคมศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42 และจากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 , 2 และ 3 เข้าร่วมประชุมซึ่งได้แบ่งการประชุมครั้งนี้ออกเป็น 2 รุ่น

     
 


ชมภาพกิจกรรมย้อนหลังที่ผ่านมา ..คลิ๊กเลือกช่วงเวลา
..
ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554 /
เมษายน 2554 /
พฤษภาคม 2554 / มิถุนายน 2554 / กรกฎาคม 2554