ผอ.สพม. 42 ตรวจเยี่ยม การสอบสัมภาษณ์ "ครูผู้ช่วย"
วันที่ 28 เมษายน 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และคณะกรรมการสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย"
ณ สนามสอบทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศฯ
โดยมี ผอ.โรงเรียนให้การต้อนรับ .ซึ่งการดำเนินการสอบแข่นขันในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     
 

 

สพม. 42 ตรวจเยี่ยม สนามสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย"
วันที่ 25 เมษายน 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้ให้การต้อนรับ นายวสันต์  นาวเหนียว คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย"
จาก สพฐ. และคณะ  ซึ่่งในการนี้ได้ร่วมกันออกตรวจเยี่ยมสนามสอบทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศฯ โดยมี ผอ.โรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ

     
 

 

ผอ.สพม. 42 ร่วมพิธีรดน้ำขอพร "เลขา สพฐ."เนื่องในประเพณีสงกรานต์
วันที่ 12 เมษายน 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร นายชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่ื่องใน
ประเพณีสงกราต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ ห้องประชุม สพฐ. กรุงเทพฯ พร้อมทั้งได้มอบ เงินบริจาคช่วยเหลือ
น้ำท่วมภาคใต้ ในนามของ สพม.เขต 42 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 23,000 บาท............................

     
 

 

สพม. 42 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย"
วันที่ 22 เมษายน 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย"ครั้งที่ 1 / 2554
ณ ห้องประชุม ส.ก.ส.ค นครสวรรค์โดยมีคณะกรรมการอำนวยการด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

     
 

 

สพม. 42 จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีสงกรานต์
วันที่ 22 เมษายน 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีสงกราต์ ขึ้นปีใหม่ของชาวไทย เพื่อความเป็นศิริมงคล
ณ ห้องประชุม สิทธิราชเวที โดยมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ มัธยมศึกษาเขต 42 , คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆของสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ....................

     
 

 

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เปิดประชุมครั้งแรก
วันที่ 22 เมษายน 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ที่เดินทางมาร่วมประชุมครั้งที่ 1/ 2554
จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุม สพม.42 โดยมี รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม เป็นประธานในการประชุม..........

     
 


ผอ.สพม.42มอบวุฒิบัตรนักเรียน ร.ร.ลาดยาววิทยาคม

วันที่ 25 มีนาคม 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
โดยมี ผอ.กมล วงศ์สุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาวิทยาคม รองฯผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมจัด
กิจกรรมกับนักเรียนที่จบการศึกษาในปี พ.ศ. 2553 อย่างสมเกียรติ...(อนุเคราะห์ภาพโดย ผอ.กมล วงศ์สุทธิ์)

 
     
 


ชมภาพกิจกรรมย้อนหลังที่ผ่านมา ..คลิ๊กเลือกช่วงเวลา
..
ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554