ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.42

ประกาศ
เรื่อง การขึ้นบัญชี ผู้ได้รับคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
( คลิกดูประกาศ ) 14-10-63

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม
โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์( E- Bidding) ......
(คลิกดู ประกาศ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
ให้ยื่นคำร้องขอย้ายที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.42
ภายใน วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2563
clickดูรายละเอียด / ..file 1 / ..file 2 / ..file 3 / ..file 4 /..file 5 / (30-7-2563)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย
/ file 1 / File2 /....10-7- 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
/ file 1 / .....7-7-2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ประกาศรับสมัครคัดเลือกราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
/ file 1 / File2 /......6-7-2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำเเหน่งย้ายเเละโอน
ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา
/ file 1 / File2 / File3 / .... 6-7- 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน ชั้นม.1 และม.4 ที่มีความประสงค์
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 42 จัดหาที่เรียนให้ ปีการศึกษา 2563

(คลิกดู ประกาศผลการพิจารณา)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์
เชิญชวนนักเรียนชั้น ม.4 ม.5 ม.6 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี ที่สนใจอยากเป็นแพทย์ สมัครเข้าร่วมงานกิจกรรม Open House Open Heart 2020 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์
โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค 2563 ถึง 20 ม.ค 2563

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครู) สังกัด สพฐ. ปี2563
(กรณีปกติ) ให้ยื่นเอกสารแบบฟอร์มการขอย้าย ระหว่างวันที่ 8 -28 มกราคม 2563
1. หนังสือแจ้งรายละเอียด แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.42 (คลิก)

2. เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง.. (คลิก) .............

....... ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ
1. ครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา .. (คลิกดูรายละเอียด)
2. พนักงานราชการ เอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา .. (คลิกดูรายละเอียด)
3. ครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษา 1 อัตรา .. (คลิกดูรายละเอียด)
4. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา .. (คลิกดูรายละเอียด)
ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานตัว ในวันที่ 2 มกราคม 2563 ....
ณ กลุมบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42