ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ประกวด นวัตกรรมประชาธิปไตย
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย เชิงคุณภาพ
ประจำปี 2564 คลิกดูรายละเอียด .. 2-3-64

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ประกาศตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ...... คลิกดูรายละเอียด .. (16-2--64)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
(วิชาเอก คณิต อังกฤษ สังคม ภาษาไทย เกษตร) แจ้งยกเลิกการรับสมัคร
... คลิกดูรายละเอียด .. 11-2-64

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
(วิชาเอก คณิต อังกฤษ สังคม ภาษาไทย เกษตร) * ยื่นสมัคร 15 - 19 กพ. 2564
... คลิกดูรายละเอียด .. 9-2-64
ยกเลิกประกาศแล้ว

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนในโครงการพระราชดำริ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คลิกดูรายละเอียด .. 29-1-64

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนในโครงการพระราชดำริ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คลิกดูรายละเอียด .. 25-1-64

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนในโครงการพระราชดำริ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คลิกดูรายละเอียด .. 11-1-64

ประกาศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (E-Bidding ) ราคากลาง 1,458,000 บาท
(คลิกดู รายละเอียด ) .......9-1-64

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนในโครงการพระราชดำริ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
... คลิกดูรายละเอียด .. 8-1-64

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง "ครู" สังกัด สพฐ.กรณีปกติประจำปี 2564
ยื่นคำขอ 8 - 28 มกราคม 2564 ...... คลิกดูรายละเอียด .. (26-12--63)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
... คลิกดูรายละเอียด .. 29-12-63

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนในโครงการพระราชดำริ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คลิกดูรายละเอียด .. 29-12-63

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ... คลิกดูรายละเอียด .. 25-12-63

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนในโครงการพระราชดำริ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คลิกดูรายละเอียด .. 25-12-63

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คลิกดูรายละเอียด .. 15-12-63

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เรื่อง ตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (จังหวัดอุทัยธานี) เพิ่มเติมครั้งที่2
คลิกดูรายละเอียด .. (26-11-63)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เรื่อง ตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (จังหวัดอุทัยธานี) เพิ่มเติม
คลิกดูรายละเอียด .. (13-11-63)

ประกาศ
เรื่อง การขึ้นบัญชี ผู้ได้รับคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
( คลิกดูประกาศ ) 14-10-63

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
(คลิกดู ประกาศ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
ให้ยื่นคำร้องขอย้ายที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.42
ภายใน วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2563
clickดูรายละเอียด / ..file 1 / ..file 2 / ..file 3 / ..file 4 /..file 5 / (30-7-2563)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย
/ file 1 / File2 /....10-7- 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
/ file 1 / .....7-7-2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ประกาศรับสมัครคัดเลือกราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
/ file 1 / File2 /......6-7-2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำเเหน่งย้ายเเละโอน
ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา
/ file 1 / File2 / File3 / .... 6-7- 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน ชั้นม.1 และม.4 ที่มีความประสงค์
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 42 จัดหาที่เรียนให้ ปีการศึกษา 2563

(คลิกดู ประกาศผลการพิจารณา)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
สพม. 42 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่ยังไม่มีที่เรียน
มีความประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด สพม.42
จ.นครสวรรค์และจ.อุทัยธานี นักเรียนที่สนใจ สมัคร คลิกที่นี่
(ภายในวันที่ 12 -16 มิถุนายน 2563)

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ
การดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษ
าที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิด ช่องทางการ ร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ฯลฯ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ช่องทางการเรียนทางไกล - ช่องสัญญานทีวีดิจิตอล
สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ในสถานนะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid19)
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม2563 (คลิกดูรายละเอียด)