สลิปเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ

เดือนพฤศจิกายน 2560
เดือนตุลาคม 2560
เดือนกันยายน 2560
เดือนสิงหาคม 2560
เดือนกรกฎาคม 2560
เดือนมิถุนายน 2560
เดือนพฤษภาคม 2560
เดือนเมษายน 2560
เดือนมีนาคม 2560
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
เดือนมกราคม 2560
เดือนธันวาคม 2559
เดือนพฤศจิกายน 2559
เดือนตุลาคม 2559
เดือนกันยายน 2559
เดือนสิงหาคม 2559
เดือนกรกฎาคม 2559
เดือนมิถุนายน 2559
เดือนพฤษภาคม 2559
เดือนเมษายน 2559
เดือนมีนาคม 2559
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
เดือนมกราคม 2559
เดือนธันวาคม 2558
เดือนพฤศจิกายน 2558

เดือนตุลาคม 2558


เดือนกันยายน 2558

เดือนสิงหาคม 2558

เดือนกรกฎาคม 2558

เดือนมิถุนายน 2558

เดือนพฤษภาคม 2558

เดือนเมษายน 2558

เดือนมีนาคม 2558

เดือนกุมภาพันธ์ 2558