สลิปเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ

เดือนมีนาคม 2560
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
เดือนมกราคม 2560
เดือนธันวาคม 2559
เดือนพฤศจิกายน 2559
เดือนตุลาคม 2559
เดือนกันยายน 2559
เดือนสิงหาคม 2559
เดือนกรกฎาคม 2559
เดือนมิถุนายน 2559
เดือนพฤษภาคม 2559
เดือนเมษายน 2559
เดือนมีนาคม 2559
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
เดือนมกราคม 2559
เดือนธันวาคม 2558
เดือนพฤศจิกายน 2558

เดือนตุลาคม 2558


เดือนกันยายน 2558

เดือนสิงหาคม 2558

เดือนกรกฎาคม 2558

เดือนมิถุนายน 2558

เดือนพฤษภาคม 2558

เดือนเมษายน 2558

เดือนมีนาคม 2558

เดือนกุมภาพันธ์ 2558

เดือนธันวาคม 2557


เดือนพฤศจิกายน 2557

เดือนตุลาคม 2557

เดือนกันยายน 2557

เดือนสิงหาคม 2557

เดือนกรกฎาคม 2557

เดือนมิถุนายน 2557

เดือนพฤษภาคม 2557

เดือนมกราคม 2557

เดือนธันวาคม 2556

เดือนพฤศจิกายน 2556

เดือนตุลาคม 2556