แจ้งข่าวสารลูกเสือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

การเผยแพร่ข่าวสาร โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

รูปภาพโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ นำลูกเสืออาสา กกต. ออกปฏิบัติภารกิจวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่ น ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556


ดาวโหลด ไฟล์ เอกสารประกอบโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ