... สพม.42 ...
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ..... Welcome to Website The Secondary Education Service Area Office 42
E-News ชมภาพกิจกรรม สพม.42 ทั้งหมด
เลื่อนScoll Barทางขวามือ หรือ Click ที่นี่
Link Icon ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

แนะนำข้อมูลเส้นทาง
ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์

Activity Of School กิจกรรม-ผลงานเด่นของโรงเรียน

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ทิศทางการพัฒนา
จุดเน้นการพัฒนา
ค่านิยมร่วมในองค์กร
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่
ผู้อำนวยการ สพม.42
รองผู้อำนวยการ สพม.42
บุคลากร ทั้งหมด
ของ สพม.42
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เว็บไซต์โรงเรียน
ในสังกัด สพม.42
เบอร์โทรติดด่อโรงเรียน
ผอ.โรงเรียน
G-Chat
ระบบสื่อสารภายในองค์กร สพฐ.


obec E-Filing system
ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ สพฐ.

ระบบส่งหนังสือราชการ สารบรรณ สพฐ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ
โรงเรียนในสังกัด
สพม.42

ปรับใหม่ เมื่อ 12-4-59


http://182.93.222.157/secondary42

SMS ระบบส่งข้อความ สพม.42
รับชมการประชุมทางไกลถ่ายทอดสด
วีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ สพฐ.
รายการสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ถ่ายทอดวีดีโอการประชุม ของ สพฐ.
ช่อง OBEC TV channel


Web conference สพม.42
เว็บคอนเฟอเรนซ์ SPM4
AMSS ++
Smart Area
สพม.42

รายงานจุดเน้น
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ภาคเรียนที่ 2 / 2556 ด่วน

หนังสือรับรองภาษี
พ.ศ. 2556

หนังสือรับรองภาษี
พ.ศ. 2557
หนังสือรับรองภาษีลูกจ้าง
พ.ศ. 2557
หนังสือรับรองภาษี พ.ศ. 2558

- ของข้าราชการและลูกจ้าง

- ของพนักงานราชการ


- ของลูกจ้าง

แบบฟอร์มรับรอง
ปฏิบัติราชการ ARS
(รอบ12 เดือนสำหรับโรงเรียน)
QUIPPER SCHOOL
ระบบช่วยเหลือ
การเรียนการสอน
ออนไลน์สำหรับ
ครู - นักเรียน
ดาวนโหลด
แผนปฏิบัติการ สพม.42
ประจำปี 2558
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ
ในการเขียนโครงการ ปี 2558
รายชื่อโรงแรม สถานบริการ
ที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย
ช่องทางการร้องเรียน ถึง สพม.42
โทร 056-228849
หรืองานนิติกร 056-221395
   


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เลขที่ 105 / 30 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Web Master : Email: dannydragon99@gmail.com