สารบรรณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
... สพม.42 ...
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ..... Welcome to Website The Secondary Education Service Area Office 42
E-News ชมภาพกิจกรรม สพม.42 ทั้งหมด
เลื่อนScoll Barทางขวามือ หรือ Click ที่นี่
Link Icon ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

Activity Of School กิจกรรม-ผลงานเด่นของโรงเรียน

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ทิศทางการพัฒนา
จุดเน้นการพัฒนา
ค่านิยมร่วมในองค์กร
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่
ผู้อำนวยการ สพม.42
รองผู้อำนวยการ สพม.42
บุคลากร ทั้งหมด
ของ สพม.42
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สหวิทยาเขต
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
เว็บไซต์ รายชื่อโรงเรียน
ในสังกัด สพม.42
Link Website โรงเรียนในสังกัด สพม. 42
ในระบบ E-MES ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
G-Chat
ระบบสื่อสารภายในองค์กร สพฐ.
AMSS ++
Smart Area

สพม.42
smart obec
ระบบส่งหนังสือราชการ สพฐ.
E-Office
รับ-ส่ง หนังสือราชการ
โรงเรียนในสังกัด สพม.42

http://182.93.222.151/secondary42
สลิปเงินเดือน
พนักงานราชการ
รายการสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ถ่ายทอดวีดีโอการประชุม ของ สพฐ.
ช่อง OBEC TV channel

หนังสือรับรองภาษี
พ.ศ. 2556

หนังสือรับรองภาษี
พ.ศ. 2557
หนังสือรับรองภาษีลูกจ้าง
พ.ศ. 2557
หนังสือรับรองภาษี พ.ศ. 2558

- ของข้าราชการและลูกจ้าง

- ของพนักงานราชการ


- ของลูกจ้าง
หนังสือรับรอง
การหักภาษี ณที่จ่าย

หนังสือรับรองภาษี พ.ศ. 2559
- ของข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ

หนังสือรับรองภาษี พ.ศ. 2559
- ของลูกจ้างชั่วคราว
หนังสือรับรองภาษี พ.ศ. 2559
- ของพนักงานราชการ
แบบฟอร์มรับรอง
ปฏิบัติราชการ ARS
(รอบ12 เดือนสำหรับโรงเรียน)
ฝากเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย
บนเว็บไซต์ สพม.42

QUIPPER SCHOOL
ระบบช่วยเหลือ
การเรียนการสอน
ออนไลน์สำหรับ
ครู - นักเรียน
ดาวนโหลด
แผนปฏิบัติการ สพม.42
ประจำปี 2558
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ
ในการเขียนโครงการ ปี 2558
รายชื่อโรงแรม สถานบริการ
ที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อ
ติดต่อราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
ติดตามชมวีดีทัศน์
จากการประชุมคณะรัฐมนตรี
ช่องทางการร้องเรียน ถึง สพม.42
โทร 056-228849
หรืองานนิติกร 056-221395

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เลขที่ 105 / 30 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Web Master : Email: dannydragon99@gmail.com