ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ (จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี)